Montáže vodovodů a kanalizací Ústí nad Labem | Instalace vodovodních a kanalizačních systémů

Kvalitní montáž vodoinstalace je důležitým požadavkem pro správnou funkčnost vodovodních a kanalizačních rozvodů v objektech i v terénu v Ústí nad Labem a okolí.

Nedílnou součástí stavebního projektu je zajištění instalace vodovodní nebo kanalizační sítě. Pro montáž vodovodů a kanalizací je potřeba znát a dodržovat platné předpisy a normy. Pouze kvalifikovaní instalatéři se znalostmi platných norem a dlouholetými zkušenostmi mohou vodoinstalace a kanalizace zapojit tak, aby byla splněna maximální spolehlivost a funkčnost rozvodů a splněny veškeré zákonné podmínky pro kolaudační řízení.

Instalatéři Ústí nad Labem - komplexní montáže vodovodů a kanalizací

Instalatéři Ústí nad Labem zajistí instalace vodovodních a kanalizačních systémů v rodinných domech, bytových domech, firmách, institucích a v terénu v Ústí nad Labem a v Ústeckém kraji. Montáže rozvodů vody se týkají především vodovodního potrubí, sanitární techniky, kanalizačních vedení včetně zajištění služby pravidelných revizí.


Montáže vodovodů Ústí nad Labem - instalace vodovodních systémů

Vodaři Ústí nad Labem realizují montáže rozvodů vody a kanalizace všech druhů:

 • Montáže vodoinstalací pitné i užitkové vody – veškeré instalace vodovodního potrubí
 • Montáže vodovodních armatur – napojení sanitární techniky a domácích spotřebičů
 • Montáže a revize vodoměrů – výměny vodoměrů včetně pravidelných kontrol a kalibrace
 • Montáže svodů dešťové vody – ukotvení okapů a vyústění do vodních toků a dešťové kanalizace
 • Pokládání odpadního potrubí – položení kanalizačních svodů podle projektové dokumentace
 • Napojení rozvodů vody – napojování vodovodů ke koncovým zařízením (ohřívače vody, kotle, elektrické spotřebiče)
 • Revize vodovodních instalací – pravidelné kontroly rozvodů vody, vypracování revizních zpráv
 • Tlakové zkoušky vodoinstalací – kontrola správnosti hodnot tlaku vody dle platných norem

Montáže kanalizací Ústí nad Labem - instalace kanalizačních systémů

Naši vodoinstalatéři Ústí nad Labem poskytují zákazníkům komplexní služby z oblasti instalace kanalizací:

 • Montáže kanalizací Ústí nad Labem- výstavba kanalizačních systémů v domácnostech i komerčních budovách
 • Montáže svodů splaškové vody – kompletní montáž kanalizačního potrubí s napojením do veřejné kanalizace
 • Montáže odpadního potrubí kanalizací – přesné zapojení odpadů podle projektové dokumentace
 • Montáže, opravy a rekonstrukce domovních kanalizací – rekonstrukce a instalace odpadů v panelových domech a dalších budovách
 • Montáže svodů dešťové vody – montáž okapů, gajgrů, spojek
 • Připojení sanitární techniky – připojování armatur a domácích spotřebičů k domovním vodovodům a kanalizacím
 • Výstavba a rekonstrukce jímek, žump a domácích čistíren odpadních vod – opravy a modernizace nádrží a zařízení k jímání a čištění splaškové vody a tekutých odpadů
 • Zkoušky těsnosti kanalizací a kanalizačních systémů – kontrola kanalizace s cílem odhalení netěsností potrubí
 • Revize kanalizací Ústí nad Labem – detailní kontrola kanalizačního potrubí, sepsání revizní zprávy

Montáže sanitární techniky

V každé moderní domácnosti v Ústí nad Labem a okolí se nacházejí domácí spotřebiče využívající ke svému provozu vodu, které je nutné připojit k domovním rozvodům vody a k domovní kanalizaci. Montáž a připojení sanitární techniky a domácích spotřebičů je dobré svěřit do rukou zkušeným instalatérům, kteří pracují v souladu s platnými předpisy a normami. Naši pečlivě vybraní Vodaři Ústí nad Labem provádí montáže vodovodních armatur, domácích spotřebičů a sanitární techniky pro toalety, sprchy, vany, myčky nádobí, pračky.


Napojování objektů na vodovody a vodní zdroje

Jestliže není obytný objekt, domácnost či komerční instituce napojena na vnější zdroj pitné vody, jsme schopni zajistit připojení budovy k nejbližšímu obecnímu vodovodu nebo k privátnímu vodnímu zdroji. Zpracujeme výkresovou dokumentaci domovní vodovodní sítě a položíme nové vodovodní potrubí, které napojíme na vodovod nebo vodním zdroj  (studna, vrt) v Ústí nad Labem nebo kdekoliv jinde v Ústeckém kraji.


Montáže systémů pro zpracování odpadních vod

Součástí projektu vodoinstalace pro obytné i neobytné objekty je také montáž systémů odvodů odpadních vod pro splaškovou a dešťovou kanalizaci.  Vodoinstalatéři Ústí nad Labem zajistí výstavbu kanalizačních odpadů a jejich zaústění do veřejné kanalizace, jímky nebo do objektové čistírny odpadních vod. Zajistíme také komplexní naprojektování, montáže a zprovoznění jímek nebo ČOV pro objekty i obce.


Proč právě vodoinstalatéři Ústí nad Labem pro montáže vodoinstalací

Odborné montáže vodovodů a kanalizací by měli provádět pouze zkušení instalatéři, kteří mají povědomí o nejnovějších materiálech, pracovních postupech a platných normách pro práci s vodoinstalacemi. Doporučujeme se obrátit pouze na prověřené odborníky v oboru. V opačném případě hrozí majiteli nesprávně zapojené vodoinstalace nečekané provozní problémy, v horším případě pak i sankce za prosakování potrubí a škody na cizím majetku vlivem závažné havárie vody či kanalizace.

Instalatéři Ústí nad Labem nabízejí výhody pro zákazníky

 • Dostupnost - Vodoinstalatéři Ústí nad Labem jsou k dispozici pro montáže vodovodů a kanalizací v celém Ústeckém kraji
 • Kvalifikace - Instalatéři Ústí nad Labem procházejí pečlivým výběrem řemeslníků a jsou pravidelně proškolováni a seznamování s novými pracovními postupy a materiály
 • Reference - práce vodoinstalatérů Ústí nad Labem je kontrolována, u nás najdete pouze odborníky s výbornými zpětnými referencemi od našich zákazníků
 • Univerzálnost - Vodoinstalatéři Ústí nad Labem zajistí montáže, revize, opravy a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních systémů všech druhů od domácností, přes panelové domy, firemní instituce až po obchodní centra
 • Efektivita - Vodaři Ústí nad Labem mohou dodat vodoinstalace a kanalizace  na klíč od projektu až po předání hotového díla do provozu - efektivita práce dodavatelů a úspora nákladů zákazníka.

 

odeslat poptávku na instalatérské práce Ústí nad Labem

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.  Souhlasím  Zásady ochrany osobních údajů